Så här hjälper MSB åt för säkra resor i höst

Traffic in the city

Inför hösten behöver vi alla hjälpas åt för att de som måste ta sig till jobb och skola ska kunna resa utan trängsel. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) jobbar tillsammans med centrala aktörer för att underlätta för trafikbranschen och resenärer att undvika trängsel i kollektivtrafiken och transportsystemet.

När resorna väntas komma igång efter semestrar och skollov ökar belastningen på vägar, järnvägar och kollektivtrafik. För att så långt möjligt undvika trängsel – och en ökad risk för att covid-19 sprids – har MSB tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, länsstyrelserna och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik arbetat fram budskap riktade till trafikbranschen och allmänheten.

Det är viktigt att informationen till kunder och resenärer är så tydlig som möjligt och där har vi ett informations- och samordningsuppdrag. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resande så ser MSB att det är angeläget att nå ut med de här budskapen

Anneli Bergholm-Söder, chef för operativa avdelningen på MSB

Samordnade budskap till resenärer och arbetsgivare

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansarbete kvarstår under hösten, bland annat för att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken. De framtagna budskapen förväntas skapa bättre förutsättningar för att kollektivtrafiken ska fungera även efter skolstart och semestrar. Tanken är att de ska göra det tydligare för aktörer i transportbranschen hur de kan kommunicera om höstens resor och hur företag, organisationer och allmänhet tillsammans kan agera för en fungerande vardag.

Resenärer och arbetsgivare behöver ta sitt ansvar så att samhällsviktig verksamhet fungerar och alla kan ta sig till jobbet eller skolan.

Anneli Bergholm-Söder

De centrala myndigheterna har enats om ett utskick till berörda aktörer inom transportbranschen, innehållande samordnade budskap till allmänheten och en checklista för trafikaktörerna. Avsändare till utskicket är Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna.

Gemensamma budskap till allmänheten i det myndighetsgemensamma utskicket

  • När fler återgår till sina arbeten behöver vi hjälpas åt att se till att transportsystemet klarar nödvändiga resor och transporter
  • Vi behöver sprida ut resandet för att undvika trängsel och stopp på våra vägar och järnvägar.
  • Flexibla restider, alternativa färdsätt och distansarbete hjälper till för att få de nödvändiga resorna och transporterna att flyta på.

Har du fler frågor eller funderingar?

Du kan också följa oss på sociala medier