Covid-19: Detta vet vi om coronaviruset i nuläget

Image of Flu COVID-19 virus cell concept. Coronavirus Covid-19 influenza banner background

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner och rekommendationer från svenska myndigheter.

Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar?

Folkhälsomyndigheten bedömer att det för en person som är symtomfri och har IgG-antikroppar innebär minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra.

Den 21 juli sa statsepidemiolog Anders Tegnell att ”vi ser inga personer som insjuknar två gånger i covid-19. Därför är vår bedömning att om man får covid-19 så är man immun, även om man inte utvecklat antikroppar.”

Det har hänt att personer med covid-19 inte utvecklar antikroppar men utvecklar ett immunsvar via T-celler. Det är ännu inte klarlagt vad detta innebär vad gäller skydd mot återinfektion.

När kommer ett vaccin mot det nya coronaviruset?

Ett vaccin kan tidigast bli klart i slutet av 2020, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

I augusti meddelades att Rysslands hälsodepartement har godkänt ett vaccin mot covid-19. Än så länge är vädligt lite känt om vaccinet.

Det är framför allt fem vägar som är aktuella för att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset. Det är virusvektorvaccin, dna-vaccin, rna-vacin, attenuerade vaccin och proteinbaserade vacciner.

Det pågår även kliniska studier världen över för att testa läkemedel mot covid-19. En rad studier går in i fas 3, där ett större antal personer testas.

Av redan befintliga läkemedel som testas finns malariamedicinerna klorokin samt hydroxiklorokin.

Ett annat läkemedel som testas är remdesivir, som från början utvecklades mot ebola- och marburgvirusen.

Så många har dött och smittats

Här kan du hitta information om hur många människor i Sverige som har konstaterats ha covid-19 och dött, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Hur många som faktiskt har blivit smittade i landet är oklart, eftersom inte alla testas för smittan. Det pågår ett arbete för att öka kapaciteten för att kunna testa fler personer och se om de har en pågående, eller genomgången, infektion.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning globalt via en karta på nätet. Här kan du hitta information om hur många som har bekräftats vara smittade i världen, återhämtat sig från smittan samt dött.

Det är dock vanskligt att jämföra siffror över antal smittade och döda i olika länder med varandra. Antalet konstaterade fall av smitta är beroende av hur många tester ett land genomför. Resultatet kan därför säga mer om landets strategi för smittspårning än hur utbredd smittan är.

Vilka är symptomen på covid-19?

De flesta som har drabbats av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar, har fått lindriga symptom i form av framför allt feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Den som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av de här symptomen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det också ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna.

Lindriga besvär brukar gå över av sig själva med egenvård i hemmet.

De som har blivit allvarligt sjuka har drabbats av exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar de flesta efter cirka fem dagar från det att man har smittats, men inkubationstiden kan vara från två till 14 dagar.

Så smittar det nya coronaviruset

Sars-cov-2 smittar i huvudsak i kontakt mellan människor, och detta genom det som kallas droppsmitta. Smittan överförs då till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när någon som är sjuk hostar eller nyser. Som regel når dropparna inte längre än någon meter.

Det nya coronaviruset kan enligt Folkhälsomyndigheten överföras via förorenade ytor, det som kallas indirekt kontaktsmitta. Risken att bli smittad via förorenade ytor bedöms dock vara mindre än via droppsmitta mellan människor. Hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål är inte klarlagt.

Hur dödligt är coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten uppger att man internationellt uppskattar att 0,5–1 procent av de som smittas av covid-19 avlider. Sambandet mellan ökad dödlighet och hög ålder är tydligt. Risken att få svårare symptom är också större om man har andra sjukdomar (till exempel diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdom). Män har ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö, uppger Folkhälsomyndigheten.

Kan man smitta utan att ha några sjukdomssymptom?

Det finns rapporter om att personer utan symptom har smittat andra personer. Men Folkhälsomyndigheten konstaterar samtidigt att det finns få studier som beskriver hur smittsam en sådan symptomfri person är, och om de utgör en betydande del av smittspridningen. Bedömningen är att de står för en mycket begränsad andel av smittspridningen i samhället.

Vilka är riskgrupperna?

Hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar (som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) är  överrepresenterade bland de allvarliga fallen.

Risken att bli allvarligt sjuk ökar med stigande ålder. Risken för att bli allvarligt sjuk är störst för den som är över 80 år gammal.

Bland dem som är 70 år och äldre kan risken för att bli allvarligt sjuk öka om man till exempel har genomgått en organtransplantation, har en befintlig eller tidigare blodcancersjukdom, en neurologisk sjukom som ms eller parkinson, fetma eller diabetes.

Högt blodtryck verkar inte öka risken för allvarligare covid-19-fall.

Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka.

Det finns ingenting som tyder på att graviditet innebär en särskild risk att bli allvarligt sjuk med covid-19, uppger Folkhälsomyndigheten.

Så undviker du smitta

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma även på milda symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk. Du ska också vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk och feberfri innan du går till jobbet eller till skolan.

Den 16 mars uppmanade Folkhälsomyndigheten alla i Stockholmsregionen som kan att arbeta hemifrån.

För att minska risken för smittspridning har regeringen beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Personer över 70 år uppmanas begränsa sina nära kontakter med andra. Sedan 1 april gäller besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19.

En allmänt förebyggande åtgärd för att undvika smitta är att ha god handhygien. Tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om du inte har tillgång till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället, skriver Folkhälsomyndigheten. Det är bättre att hålla avstånd till andra människor och hålla god handhygien.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar munskydd i folksamlingar och andra miljöer där det är svårt att hålla distans till andra människor.

Idrottsträningar kan fortsätta och gym och idrottshallar kan hålla öppet, så länge aktiviteterna anpassas för att minimera risken för smittspridning, enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Myndigheten har meddelat att idrottstävlingar, matcher och cuper i alla åldrar är tillåtna från och med den 14 juni.

Från den 13 juni går det bra att genomföra resor inom Sverige, så länge man är smittfri och håller sig till övriga rådande restriktioner och rekommendationer.

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder, en avrådan som har förlängts till 15 juli 2020.

Så vet man om någon är smittad

För att veta om någon faktiskt bär på smittan behöver man ta prover som analyseras i laboratorium.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder generellt från användning av självtester för covid-19. De bedöms inte vara tillräckligt säkra.

Den 30 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten den nationella strategin för diagnostik av covid-19, så att den även omfattar testning av antikroppar. Ett sådant test gör det bland annat möjligt att påvisa infektion hos patienter sent i förloppet och genomgången infektion hos personal inom sjukvård och omsorg och annan samhällsviktig verksamhet.

Hur drabbas barn av viruset?

Enligt Folkhälsomyndigheten löper barn en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka.

Vad heter sjukdomen?

Det nya coronaviruset heter severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är det officiella namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

Vad är en pandemi?

Onsdag 11 mars beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att coronavirusets utbrott ska klassas som en pandemi. Det är samma status som Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och den så kallade svininfluensan har haft.

Folkhälsomyndigheten uppger att en pandemi innebär ”en omfattande spridning till alla världens kontinenter av en helt ny typ av smittsam sjukdom. Vid en pandemi kommer sjukdomen med stor sannolikhet påverka stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.”

Har du fler frågor eller funderingar?

Du kan också följa oss på sociala medier