Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid19

Nurse looking down

WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora betydelse som sjuksköterskor har för hälsa och liv. Sjuksköterskor gör idag stora avgörande professionella insatser och alla sjuksköterskor bidrar på olika sätt.

Vi sjuksköterskor har ett stort förtroende och ett ansvar för att förmedla korrekt information och att bistå med råd till alla personer som utför egenvård. Ett stort problem är alla rykten som cirkulerar i framförallt sociala medier.

Vi sjuksköterskor behöver vara källkritiska och inte förmedla uppgifter som inte går att kontrollera. Vi behöver också både följa och förmedla de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Swenurse.se

Bloggen Leg.sjuksköterskan och covid19 publicerar en berättelse varje vecka om hur sjuksköterskor har upplevt tuffa tider av Covid-19. Följ och läs bloggen här: Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid19

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sex tips på vad vi behöver tänka på när vi bedömer information.

6 tips – tänk på det här när du bedömer information

Har du fler frågor eller funderingar?

Du kan också följa oss på sociala medier