All posts by Lilla

Home Articles posted by Lilla
Nurse looking down

Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid19

WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora bety...
bashar yousif

Vilka driver projektet TendBee?

Initiativtagaren Bashar Yousif är en social entreprenör och filantrop. Bashar är grundaren och verkställande direktören för New Life Assistans AB och för B Groupo företagskoncern, inklusive sex företag inom olika branscher men fokuserade inom social integration och företagens sociala ...