Behöver du hjälp med att köpa mat eller andra enklare tjänster eller har du möjlighet att hjälpa någon annan?

Jag behöver hjälp